Ak zanedbávate chladiaci systém, môže vám to vážne poškodiť motor. Ak je niektorá časť chladiaceho systému poškodená treba ju vymeniť za novú. Nie je od veci dať si skontrolovať tesnosť chladiaceho systému. Náš technik vám rýchlo otestuje tesnosť chladiaceho systému a v prípade problémov odstráni závadu.