Ponúkame Vám kompletnú geometriu náprav vrátane nastavenia na všetkých typoch osobných a úžitkových vozidiel. Meranie vykonávame plneautomatickým prístrojom, ktorý všetko priebežne vyhodnocuje, napr. zbiehavosť Ľ a P kolesa, celkovú zbiehavosť, odklon, záklon, príklon trajektorovej línie jednotlivých kolies, diferenčné uholy vychýlenia atď. a to súčasne na oboch nápravách. Výsledkom merania je protokol hodnôt pred a po nastavení.

Geometriu kolies je možné vykonávať aj na počkanie!

Pred každou geometriou prebieha takzvaný proces kontroly, pri ktorom sa kontroluje uloženie náprav, pevnosť čapov a silemblokov, uloženie tlmičov, tlak v pneumatikách a ďalšie. Táto kontrola je už zahrnutá v cene. Aktuálny cenník nájdete v záložke “cenník“.

Pravidelná geometria kolies zlepšuje riadenie, eliminuje nerovnomerné schádzanie pneumatík a ťahanie vozidla k stranám vozovky, vracia volant do roviny.

Pre viac informácií a objednávky na tel.: 0948 888 083